Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

Nawigacja

Treść strony

Karta jest elektronicznym instrumentem płatniczym, przy użyciu którego posiadacz karty może dysponować środkami pieniężnymi, dostępnymi w ramach limitu miesięcznego.
Karty debetowe (inaczej nazywane kartami do konta) to katy płatnicze użuwane zarówno do wypłaty środków pieniężnych z bankomatu, jak i dokonywania płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży czy też stacjach benzynowych itp. bez opłat prowizyjnych.
Wszystkie karty debetowe to powrzechnie używane karty płatnicze na świecie, które wydawnae są na 4 lata i automatycznie wznawiane na kolejny okres, chyba że posiadacz wyrazi chęć rezygnacji z karty.
Każdemu posiadaczowi konta osobistego (ROR) oferyjemy kartę:
- Maestro, Visa Electron, Visa Electron "Młodzieżowa", MasterCard PayPass, Visa Electron payWave.
Każdemu posiadaczowi konta firmowego (rachunku biżącego) oferujemy kartę:
- Visa Business Electron, Visa Business payWave, MasterCard Business PayPass.
Karty typu "charge" są kartami płatniczymi z odroczonym terminem płatności, przy użyciu tych kart operacje mogą być dokonywane w jednym cyklu rozliczeniowym (miesiąc) do wysokości przyznanego limitu miesięcznego, z uwzględnieniem limitu dziennego operacji bezgotówkowych i gotówkowych.
- wysokość limitu uzależniona od wysokości wpływów na rachunek,
- limit odnawia się po zakończeniu miesiąca;
- bank sam rozlicza zadłużenie poprzez pobranie środków z rachunku;
- wymóg posiadania rachunku;
- płatności w punktach handlowo – usługowych akceptujących karty;
- płatności za towary zamówione przez Internet oraz przez telefon lub korespondencyjnie;
- wypłaty gotówki w kasach banków, bankomatach i punktach akceptujących karty.
Każdemu posiadaczowi konta osobistego (ROR) oferujemy kartę:
- MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Claccis
Każdemu posiadaczowi konta firmowego (rachunku bieżącego) oferujemy kartę:
- MasterCard Business, MasterCard Business Gold.

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
 
e-mail: sekretariat@sblzlotow.sgb.pl
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Agnieszka Karbowiak 
tel. 67 263 20 20 wew. *236
e-mail: iod@sblzlotow.sgb.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96