Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

Nawigacja

Treść strony

Oprocentowanie kredytu okresowo - stałe tzn. w okresie pierwszych  60 miesięcy od dnia zawarcia umowny oprocentowanie stałe, niezmienne  i przyjmuje wysokość określoną w umowie, po upływie pierwszych 60 miesięcy oparte jest  na stawce WIBOR 3M (7,02%) powiększonej  o stałą marżę banku 2,00% w stosunku rocznym

Przykład reprezentatywny dla kredytu z oprocentowaniem okresowo-stałą stopą 9,80% przez pierwsze 60 miesięcy, w następnym okresie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży banku.

Całkowita kwota kredytu 360.000,-zł., okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie  kredytu okresowo- stałe przez pierwsze  60 miesięcy, w następnym okresie oprocentowanie zmienne 9,02% w stosunku rocznym, miesięczna rata kapitałowo odsetkowa: 59 rat po 3.106,18zł.;  300 rat po 2.924,57zł.  oraz 1 w wysokości 2.700,73zł., całkowity koszt kredytu 706.936,35zł.( w tym prowizja 1% tj.3.600zł.od kwoty kredytu, odsetki 703.336,35zł.) RRSO wynosi 9,91088%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu wynosi 1.066.936,35zł. 

W przypadku zabezpieczenia kredytu przez ubezpieczenie na życie RRSO wyniesie 13,89198%

Przykład reprezentatywny dla kredytu z oprocentowaniem okresowo-stałą stopą 10,30% przez pierwsze 60 miesięcy, w następnym okresie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży banku.

Całkowita kwota kredytu 360.000,-zł., okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie  kredytu okresowo- stałe przez pierwsze  60 miesięcy, w następnym okresie oprocentowanie zmienne 9,52% w stosunku rocznym, miesięczna rata kapitałowo odsetkowa : 59 rat po 3.239,35zł.;  300 rat po 3.054,98zł.  oraz 1 w wysokości 2.800,64zł., całkowity koszt kredytu 754.016,23zł.( w tym prowizja 1% tj 3.600zł.od kwoty kredytu, odsetki 750.416,29.) RRSO wynosi 10,46915%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu wynosi 1.140.016,29zł. . 

W przypadku zabezpieczenia kredytu przez ubezpieczenie na życie RRSO wyniesie 14,60534%

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
 
e-mail: sekretariat@sblzlotow.sgb.pl
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Agnieszka Karbowiak 
tel. 67 263 20 20 wew. *236
e-mail: iod@sblzlotow.sgb.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96