Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

Nawigacja

Treść strony

W swojej ofercie posiadamy następujące rodzaje kredytów inwestycyjnych:

Kredyt inwestycyjny "Agro kredyt"

Kredy przeznaczony jest na:

  1. budowę,  przebudowę, rozbudowę (w tym na sprzedaż i pod wynajem),
  2. remont z modernizacją budynków służących do produkcji przechowywania, magazynowania sprzętu rolniczego i płodów rolnych, 
  3. zakup maszyn, urządzeń,   które w dniu nabycia nie mają więcej niż 5 lat,
  4. zakup, pojazdów (z wyłączeniem samochodów osobowych dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą), które w dniu nabycia nie mają więcej niż 5 lat,
  5. zakup gruntów, zakup papierów wartościowych: akcji lub udziałów w spółce,
  6. zakup budynków lub budowli z przeznaczeniem  prowadzenie działalności rolniczej zakup siedlisk gospodarskich, 
  7. zakładania i wyposażenie  plantacji wieloletnich budowa ujęć wodnych i ich wyposażenia oraz wyposażenie pastwisk, koszty ogrodzenia,
  8. refinansowanie poniesionych nakładów w okresie 12 miesięcy  przed złożeniem wniosku  o kredyt,
  9. inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła oraz na zakup i instalacje ogniw fotowoltaicznych.

Maksymalny okres kredytowania  do  20 lat,
Udział środków własnych od 20% nakładów inwestycyjnych.

następna strona »

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
 
e-mail: sekretariat@sblzlotow.sgb.pl
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Agnieszka Karbowiak 
tel. 67 263 20 20 wew. *236
e-mail: iod@sblzlotow.sgb.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96