Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

 • Ułatwienia dostępu

  Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść strony

Władze Banku

Zarząd Banku
 • Grzegorz Karbowiak - Prezes Zarządu
 • Ewa Brewka - Wiceprezes Zarządu
 • Rafał Płaczek - Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
 • Chrystian Brzeziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Halina Grzywna - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Henryk Kania - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Tadeusz Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Hammacher - Członek Rady Nadzorczej
 • Ryszard Bury - Członek Rady Nadzorczej
 • Mariusz Grzyb - Członek Rady Nadzorczej
Uprzejmie informujemy, że w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie działa od 20 października 2017r. Komitet Audytu, którego skład uległ zmianie  w dniu 26.04.2018r. 
 • Kania Henryk                   – Przewodniczący Komitetu
 • Ryszard Bury                   – Z-ca Przewodniczącego Komitetu
 • Chrystian Brzeziński        – Członek Komitetu
Komitet Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 06.06.2017r. poz. 1089).
Zadania Komitetu Audytu określone zostały w art. 130 ust. 1 w.w Ustawy, w tym również wybór i rekomendacja Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych BS.
27.11.2019r.

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
 
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Paweł Kotlarek
tel. 67 263 20 20 wew.239
e-mail: iod@sblzlotow.com.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax. (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax. (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96
12.
w Wałczu
ul. Budowlanych 1B
poniedziałek  9.30 do 17.00
wtorek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 250 06 00
13.
ul. Kościuszki 4 B
(budynek Urzędu Skarbowego)
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek - piątek 7.00 do 14.30
tel. (67) 250 85 20